Czymże jest sport???"SPORT, gry i ćwiczenia mające na celu rozwijanie sprawności fiz. i dążenie we współzawodnictwie indywidualnym lub zespołowym do osiągnięcia jak najlepszych wyników; rozróżnia się s. rekreacyjny (masowy, forma czynnego wypoczynku) i wyczynowy (amatorski i zaw.), w którym chodzi o osiągnięcie rekordowych rezultatów.

SPORT, roln. w sadownictwie i hodowli roślin ozdobnych nazwa mutantów (różnią się pewną cechą od form wyjściowych), służących często do otrzymywania nowych odmian hodowlanych."


                                                              Encyklopedia PWN, Warszawa 1998

Brak komentarzy

© 2011-2016 Brodniczanin biega.Wszelkie prawa zastrzeżone. Obsługiwane przez usługę Blogger.